Đèn led âm trần siêu mỏng 8W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-SMT/V/B-8
Công suất
8W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 132.000đ

Serie đèn led âm trần Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-5/7/9/12/15/18
Công suất
5w/7w/9w/12w/15w/18w
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá từ: 100.000đ - 308.000đ

Serie đèn led âm trần chống chói - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC
Công suất
6W/8W/10W/12W/15W/18W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá từ: 118.000đ - 340.000đ

Serie đèn led âm trần COB - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TH
Công suất
5w/12w/18w
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá từ: 158.000đ - 525.000đ

Serie đèn led âm trần chiếu rọi - KOSOOM

Mã SP
KSTH13103WWH/KSTH13105WWH
Công suất
3*1w/6w
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá từ: 156.000đ - 162.000đ

Serie đèn led âm trần đổi màu - KOSOOM

Mã SP
KS-JYBGTD
Công suất
5W/7W
Ánh sáng
Đổi màu 3 chế độ
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá từ 122.000đ - 172.000đ

Bộ đèn led âm trần tròn siêu mỏng Maxlight ML247

Mã SP
ML247
Công suất
5w, 8w, 12w
Ánh sáng
Vàng,trắng,đổi màu
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
MaxLight
Giá từ 74.000đ - 144.000đ

Bộ đèn led downlight đế mỏng - FSL

Mã SP
FSP1106
Công suất
6w/9w/12w/15w/18w/24w
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
102.000đ - 399.000đ

Bộ đèn led âm trần đế dày FSD-401

Mã SP
FSD-401-6w/8w/10w/15w/20w
Công suất
6w/8w/10w/15w/20w
Ánh sáng
Vàng | Trắng
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
74.000đ - 245.000đ

Bộ đèn led âm trần mắt ếch - FSL

Mã SP
FSS-605-4w/8w/10w/18w
Công suất
4w/8w/10w/18w
Ánh sáng
Vàng | Trắng
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
79.000đ - 289.000đ

Bộ đèn led âm trần đổi màu, dimmer - KingLED

Mã SP
DL-8/12-T120/140
Công suất
8W/12W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KingLED
108.000đ - 210.000đ

Đèn led âm trần 5W Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-5
Công suất
5W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KOSOOM
Giá bán lẻ: 100.000đ

Đèn led âm trần 7W Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-7
Công suất
7W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KOSOOM
Giá bán lẻ: 125.000đ

Đèn led âm trần 9W Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-9
Công suất
9W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 162.000đ

Đèn led âm trần 12W Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-12
Công suất
12W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 198.000đ

Đèn led âm trần 15W Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-15
Công suất
15W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 278.000đ

Đèn led âm trần 18W Smart Downlight - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDST-18
Công suất
18W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 308.000đ

Đèn led downlight âm trần chống chói 6W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC-6
Công suất
6W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KOSOOM
Giá bán lẻ: 118.000đ

Đèn led downlight âm trần chống chói 8W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC-8
Công suất
8W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KOSOOM
Giá bán lẻ: 164.000đ

Đèn led downlight âm trần chống chói 10W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC-10
Công suất
10W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 209.000đ

Đèn led downlight âm trần chống chói 12W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC-12
Công suất
12W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 245.000đ

Đèn led downlight âm trần chống chói 15W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC-15
Công suất
15W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 315.000đ

Đèn led downlight âm trần chống chói 18W - KOSOOM

Mã SP
DL-KS-TDC-18
Công suất
18W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 340.000đ

Bộ đèn led âm trần Dimmer - KingLED

Mã SP
#
Công suất
6W/8W/12W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KINGLED
215.000đ - 300.000đ

Đèn led âm trần 6W Đơn sắc - Kingled

Mã SP
DL-6-T100
Công suất
6W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KINGLED
Giá bán lẻ: 122.000đ

Đèn led âm trần 8W Đơn sắc - Kingled

Mã SP
DL-6-T120
Công suất
8W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KINGLED
Giá bán lẻ: 155.000đ

Đèn led âm trần 12W Đơn sắc - Kingled

Mã SP
DL-6-T140
Công suất
12W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, Trung tính
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kingled
Giá bán lẻ: 200.000đ