Máng đèn tuýp chống cháy nổ 1.2m (COCN118T8)

Mã SP
COCN118T8/COCN218T8
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Vo Lighting

Máng đơn: 800.000đ
Máng đôi: 1.000.000đ

Chụp tròn chống nổ cho bóng led Ø200 VOCNØ200E27

Mã SP
VOCNØ200E27
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Vo Lighting
825.000 đ

Máng đèn chống bụi 1.2m VOCB2118

Mã SP
VOCB118/VOCB2118
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Vo Lighting

Máng đơn: 300.000đ
Máng đôi: 325.000đ

Máng đèn chống bụi 60cm VOCB19

Mã SP
VOCB19/VOCB29
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Vo Lighting

Máng đơn: 250.000đ
Máng đôi: 300.000đ

Máng đèn gắn nổi 600x1200 VOMNT8318

Mã SP
VOMNT8318/VOMNT8418
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Vo Lighting

3 bóng: 1.125.000đ
4 bóng: 1.300.000đ

Bộ máng đèn gắn nổi 600x600 VOMNT839

Mã SP
VOMNT839/VOMNT849
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Vo Lighting

3 bóng: 625.000đ
4 bóng: 725.000đ

Máng đèn tuýp âm trần 2 bóng 1.2m (VOMAT8218A)

Mã SP
VOMAT8218A
Công suất
2x18w
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Vo Lighting
650.000 đ

Máng đèn xương cá 600x600 VOMAT839A

Mã SP
VOMAT839A/VOMAT849A
Công suất
3*9w/4*9w
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Vo Lighting

3 bóng: 625.000đ
4 bóng: 725.000đ

Bộ máng đèn tuýp chống thấm IP65 T8B155

Mã SP
T83
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
FSL Lighting
245.000đ - 413.000đ

Máng đèn tuýp đơn 60cm (PK-MD-KS-0.6)

Mã SP
PK-MD-KS-0.6/1.2
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting

60cm: 33.000đ
120cm: 42.000đ

Máng đèn led đôi 1m2 (PK-MD-KS)

Mã SP
PK-MD-KS-2*1.2
Công suất
#
Ánh sáng
#
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom
65.000 đ