Bóng đèn LED Bulb 24W 35W 45W 75W 98W

Mã SP
FSLT127
Công suất
24w/35w/45w/75w/98w
Ánh sáng
Trắng
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
Giá từ 147.000đ - 622.000đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 3W - 18W

Mã SP
AN50NM
Công suất
3w/5w/7w/9w/13w/18w
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
30.000đ - 108.000đ

Bóng đèn LED quả nhót 3W, 5W đui E14

Mã SP
BT35CX 3W/C38GJ 5W
Công suất
3W/5W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
37.000đ - 61.000đ

Bóng đèn LED dây tóc Edison trang trí

Mã SP
-----------
Công suất
2w/4w/7w
Ánh sáng
Vàng
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
47.000đ - 112.000đ

Bóng đèn LED công suất lớn 10W 30W 40W 60W

Mã SP
---
Công suất
10w/30w/40w/60w
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
128.000đ - 553.000đ

Bóng đèn LED 2W RGB trang trí

Mã SP
G45ZD 2W-R/G/B/Y
Công suất
2w
Ánh sáng
R/G/B/Y
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
22.000 đ
30.000 đ

Bóng đèn LED Bulb Trụ 20W 30W 40W

Mã SP
LB-20-T80-T
Công suất
20W/30W/40W
Ánh sáng
Trắng
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
KingLED
177.000đ - 310.000đ

Bóng đèn LED chân Ghim MR16

Mã SP
MR16B 4,5w/MR16C 5W
Công suất
4,5W/5W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
66.000đ - 85.000đ

Đèn LED Bulb Tròn 5W 9W 13W 15W

Mã SP
LB-*-A60
Công suất
5W/9W/13W/15W
Ánh sáng
Vàng | Trắng
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
KingLED
35.000đ - 66.000đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 3W E27

Mã SP
A50NM- 3W
Công suất
3W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
FSL Lighting
30.000 đ
40.000 đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 5W E27

Mã SP
A50NM- 5W
Công suất
5W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
FSL Lighting
52.000 đ
70.000 đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 7W E27

Mã SP
A60NM- 7W
Công suất
7W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
FSL Lighting
56.000 đ
75.000 đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 9W E27

Mã SP
A60NM- 9W
Công suất
9W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
FSL Lighting
59.000 đ
79.000 đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 13W E27

Mã SP
A70NM- 13W
Công suất
13W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
FSL Lighting
96.000 đ
128.000 đ

Bóng đèn LED Bulb Tròn 18W E27

Mã SP
A95NM- 18W
Công suất
18W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
FSL Lighting
108.000 đ
155.000 đ

Bóng đèn LED 3W

Mã SP
BE27-KS-03
Công suất
3W
Ánh sáng
Vàng/ Trắng
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ 36.000đ

Bóng đèn LED 5W

Mã SP
BE27-KS-03
Công suất
5W
Ánh sáng
Vàng | Trắng
Đơn vị
Bóng
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 50.000đ

Bóng đèn LED 8W

Mã SP
BE27-KS-08
Công suất
8W
Ánh sáng
Vàng, Trắng, TT
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 68.000đ

Bóng đèn LED 12W

Mã SP
BE27-KS-12
Công suất
12W
Ánh sáng
Trắng/Vàng
Đơn vị
Chiếc
Nhà SX
Kosoom Lighting
Giá bán lẻ: 85.000đ