Các Khái niệm về chỉ số ánh sáng

Các thông số cơ bản của ánh sáng từ đèn LED : lux, lumen và watt

Độ sáng của đèn LED thường được định nghĩa bởi 3  thuật ngữ: Watt, Lumen và Lux.

lumen va lux

Lumen và Lux

 Công suất - Watt

Trước đây Watt là thước đo sức mạnh của ánh sáng. Về mặt lịch sử, điều này đã cho chúng ta biết bóng đèn có sức mạnh như thế nào (ví dụ: bóng đèn sợi đốt 60W), tuy nhiên, ngày nay có nhiều công nghệ chiếu sáng hiệu quả hơn nên đây không phải là phương tiện chính xác để tính độ sáng nữa. Chẳng hạn một bóng đèn sợi đốt 60 Watt, CFL 20 Watt và bóng đèn LED 9W có thể tạo ra cùng một lượng ánh sáng nhưng chúng có công suất khác nhau.

Quang thông - Lumen

Lumen là một phép đo tổng lượng ánh sáng nhìn thấy được phát ra từ nguồn ánh sáng. Không phải tất cả ánh sáng này đều hữu ích và do đó phép đo này không thể được sử dụng một mình (một số ánh sáng có thể phát ra đằng sau hoặc phát ra sai hướng).  So với giá trị lumen của công nghệ ánh sáng khác với cùng độ sáng trên bề mặt.Điều này là do bản chất hướng của ánh sáng LED.

Hiệu suất - Lux

Đây là lượng ánh sáng nhìn thấy được trên bề mặt . Điều này có thể được mô tả ở khoảng cách nhất định từ nguồn sáng. Đây là một cách tốt để xác định lượng ánh sáng hữu ích được tạo ra bởi nguồn sáng nhưng cũng có thể gây hiểu nhầm nếu được sử dụng riêng. Một bóng đèn có góc chùm nhỏ có thể có mức lux cao, nhưng lượng phát sáng lumen chung thấp, trong khi một bóng đèn có góc chùm lớn có thể có lượng lumen lớn nhưng mức lux thấp. Nê đơn vị LUX cần sử dụng phù hợp với ứng dụng chính xác.

Đo lường ánh sáng Định nghĩa Đơn vị đo lường
- Đo lường ánh sáng
- Nguồn hoặc tia bức xạ
- Luminous Flux hoặc Luminous Power
- Hiệu suất Luminous

 
- Tổng công suất sử dụng của một ánh sáng
- Tổng lượng ánh sáng phát ra
- Lượng lumen trên một mét vuông
- Lượng ánh sáng nhìn thấy được tạo ra với một Watt tiêu thụ bởi ánh sáng.

 
- Watt (W)
- Lumen (lm)
- Lux (lx)
- Lumen / watt (lm / W)

 

Khi mua đèn LED chiếu sáng, bạn có thể thấy rằng giá trị lumen ghi trên đèn không phù hợp với bóng đèn sợi đốt hoặc CFL, nhưng ánh sáng phát ra tương đương. Điều này là do ánh sáng từ đèn LED chiếu theo hướng trong khi bóng đèn sợi đốt phát  sáng  theo mọi hướng nên chỉ một phần trong đó được sử dụng chiếu sáng ở những vị trí cần thiết.